Mitkä opetus-ohjelmat ovat käytössä Suomen kouluissa?

Vielä 1990-luvun lopussa tietokoneet olivat kouluissa – varsinkin maaseutukouluissa – vielä melko harvinaisia. Moni opettaja saattoi ainoastaan haaveilla voivansa opettaa lapsille tietokoneen avaamista ja sammuttamista, puhumattakaan siitä, että opetuksen tukena olisi voitu käyttää erilaisia opetusohjelmia. 2000-luvun alkaessa tietokoneet yleistyivät pienimmissäkin