Edunet on ATK-luokan apuväline, jonka tärkein ominaisuus on opettajan näytön siirtäminen oppilasnäyttöihin ja vastaavasti oppilasnäyttöjen siirto opettajalle. Edunet parantaa oppimistuloksia ja tehostaa opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta. Kaikki oppilaat näkevät yhtä hyvin näytön pienimmätkin yksityiskohdat, hiiren liikkeet ja näppäimistöltä annetut komennot omista ruuduistaan.
Opetustilanteen aikana Edunet saa ryhmän keskittymään pelkästään opetukseen; surffailu internetissä, sähköpostiviestien lukeminen, pelailu ja asiaankuulumaton jää tehokkaasti pois.
Koska Edunet on sekä laite- että ohjelmistoriippumaton nk. “rautatoteutus”, se toimii kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Hyödyt kouluttajalle, oppilaalle ja ohjelmiston ylläpitäjälle

Kouluttajalle

  • Kun luokka on täysin hallinnassa, opettaja voi rauhassa keskittyä itse opettamiseen ja opetuksen sisältöön
  • Verkon selkeä ohjausnäppäimistö ja käyttöliittymä tekevät Edunet kuvansiirtojärjestelmästä erittäin helppokäyttöisen myös sitä ensi kertaa kokeilevalle opettajalle
  • Yhdellä napin painalluksella saa oman näyttönsä kuvan oppilaille ja näin konkreettisesti näyttää mitä tarkoittaa
  • Passiiviseen dataprojektoriin verrattuna Edunet tarjoaa kouluttajalle monipuoliset ja interaktiiviset välineet opetustilanteen hallintaan

Oppilaalle

  • Oppilaiden on huomattavasti miellyttävämpi seurata opetusta omalta ruudultaan kuin luokan eteen heijastetun kuvan kautta
  • Niin edessä kuin takanakin istuvat ovat samassa asemassa – mitään näköesteitä ei ole
  • Luokkaa ei tarvitse pimentää, jolloin opiskelijat voivat opetuksen aikana lukea myös kirjallista oheismateriaalia
  • Opiskelijoiden katsesuunnan ei tarvitse olla valkokankaalle, joten työpöydät voidaan sijoitella tarkoitukseen parhaiten sopivalla tavalla

Ohjelmistojen ylläpitäjälle

  • Edunet tarjoaa erinomaisen apuvälineen ATK-luokan ohjelmistojen ylläpidon hallintaan, sillä tarvittavat ylläpitotoiminnot voidaan suorittaa samanaikaisesti kaikille ATK-luokan koneille samanaikaisesti